การสอนของวิทยากรตามสถานศึกษาที่ได้รับเชิญทั่วประเทศ

   
     

เฉพาะสามปีย้อนหลัง กำลังรวบรวมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ครับ

การสอนทุกครั้งมีการวัดผล และได้ผลเกินเก้าสิบเปอร์เซนต์ทุกครั้งครับ โดยที่ใช้เวลาโดยส่วนใหญ่ไม่เกินหนึ่งชั่วโมง
ผลงานตลอดหลายปีที่ผ่านมานับได้หลายแสนคนแล้วครับ

   
     
โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา
โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
โรงเรียนวัดน้อยใน
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
พณิชยการธนบุรี
โรงเรียนวังไกลกังวล แผนกประถม
โรงเรียนปากน้ำวิทยาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

โรงเรียนสวนอนันต์
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม
เขมาภิตาราม
โรงเรียนบดินทร์เดชา3
สามเณรภาคฤดูร้อน วัดธรรมลคร
โรงเรียน ทิวไผ่งาม
สถาบัน ITIM
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้าพิทยา
ผู้ฟื้นฟูจากยาเสพติด มีนา 46
มหาวิทยาลัย RBAC มีนา 46
โรงเรียนมัธยมอุตสาหกรรมบ้านบึง
โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี
โรงเรียนเทศบาล สถาวร บ้านบึง
โรงเรียนวัดศรีนวล
โรงเรียนวัดม่วง บางแค
โรงเรียนวัดตะล่อม
สถาบัน SIBA
มีนบุรีโพลีเทคนิค
วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่
พุแควิทยาคม สระบุรี
สองพี่น้องวิทยาลัย สุพรรณบุรี
โรงเรียนพุทธบูชา
โรงเรียนนิคมวิทยาลัย มาบตาพุด ระยอง
วิทยาลัยโยนออฟอาร์ต
มัธยม เบญจมบพิตร
เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ
เศรษฐบุตร บำเพ็ญ
สถานพินิจ ราชบุรี
สันติราษฎร์วิทยาลัย
วัดไทย ลอสแองเจลลิส
วัดธัมมาราม ชิคาโก
สามเณรฤดูร้อนวัดอุดมรังสี