ห้องโสต

 
     
 
บันทึกเสียง พระธรรมเทศนาของหลวงพ่อวัดปากน้ำ
วิธีทำสมถวิปัสสนากรรมฐาน
 
บูชาพระกรรมฐาน    
อาตาปี

 

 

 
องคุลีมาล
 
อานุภาพ พระของขวัญ

 

 

 
ภูมิสมถ ภูมิวิปัสสนา
 
โอวาทปาติโมกข์
 
ทานวัตถุ
   
นัตถิ สันติ ปรัง สุขัง
 
 
         
         
         
     

คำบรรยายและเสียงประกอบการเดินวิชา

เสียงประกอบการเดินวิชาด้านล่างนี้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของแบบฝึกทั้งหมด สำหรับผู้ต้องการฝึกเป็นวิทยากรที่วิทยากรทุกคนของชมรมจำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบครับ

เสียงบรรยาย การเดินวิชาสิบแปดกาย โดยคุณลุงการุณย์

เสียงบรรยาย การเดินวิชาสิบแปดกายภาคภาษาไทย บทสี่กายธรรม

เสียงบรรยาย การเดินวิชาสิบแปดกายภาคภาษาไทย บทสิบแปดกาย

คำบรรยาย การเดินวิชาสิบแปดกายภาคภาษาอังกฤษ (72 นาที)

 
         
         
     
วีดิโอภาพการสอนของอาจารย์ การุณย์ บุญมานุช

 

โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม  
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง    
โรงเรียนบดินทรเดชา    
โรงเรียน สายน้ำทิพย์