รายละเอียดชมรม

 
 

อาจารย์ การุณย์ บุญมานุช

วิทยากรของชมรมจะได้รับการอบรมความรู้มาจากอาจารย์การุณย์ บุญมานุช อดีตผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในการฝึกอบรมธรรมะภาคปฏิบัติมาเป็นระยะเวลายาวนานได้รับการยกย่องจากโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆ อย่างมาก รวมทั้งยังเป็นผู้ฝึกอบรมพัฒนาจิตใจถวายแก่พระสงฆ์มาอย่างยาวนานอีกด้วย โดยมีความมุ่งหวังให้ผู้ได้รับการฝึกอบรมได้มีสมาธิในการเรียนหนังสือได้ดีขึ้น เกิดหิริโอตตัปปะ มีสติ และรู้ผิดรู้ชอบ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการป้องกันภัยยาเสพติด และอบายมุขต่างๆ ได้

ในการนำทีมวิทยากรออกสอนธรรมะภาคปฏิบัติตามโรงเรียนหรือหน่วยงานต่างๆ นั้น เป็นการไปสอนแบบให้เปล่าเพื่อเป็นวิทยาทานและธรรมทาน โดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆ อีกทั้งไม่เคยมีชื่อเสียงด่างพร้อยในเรื่องของการรับผลประโยชน์ตอบแทนแต่อย่างใดทั้งสิ้น เพราะวิทยากรแต่ละท่านต่างก็มีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงเพียงพอในการยังชีพ แต่สิ่งที่ทุกๆ ท่านในทีมงานมีความประสงค์ร่วมกัน ก็คือ การได้เสียสละความรู้ความสามารถที่มีอยู่เป็นธรรมทาน เพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนของชาติห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อใจของเยาวชนได้รับการพัฒนาให้สว่างใสแล้ว จะมีสติปัญญาที่ดีขึ้นกว่าเดิม รู้จักแยกแยะดีชั่วด้วยตัวเอง และรู้จักปฏิเสธยาเสพติด อันจะเป็นการป้องกันตนเองให้ปลอดจากยาเสพติด และอบายมุขต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ทางชมรมมีความยินดีหาก หากท่านต้องการร่วมกิจกรรมกับชมรมหรือมีโอกาสได้ช่วยสนับสนุนให้วิทยากรของชมรมจริยธรรม ได้เข้าสอนธรรมะกับกลุ่มผู้สนใจตามสถานศึกษาและองค์กรต่าง โปรดติดต่อเบื้องต้นทาง stopinstop@yahoo.com

 
 
 
 

ประวัติย่อ

นายการุณย์ บุญมานุซ ( พ.ม. กศ.บ.)
อดีตผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

พ.ศ. ๒๔๙๖ - ๒๔๙๙ เรียนวิชาครูที่ ร. ร. ฝึกหัดครูพระนคร วังจันทร์เกษม ในระหว่างนี้ ไปเรียนวิชาธรรมกายเบื้องต้นที่วัดปากน้ำโดยตลอด

พ.ศ. ๒๔๙๙ - ๒๕๐๐ เรียนจบประกาศนียบัตรประโยคครูประถม ( ป.ป.) แล้วบรรจุเข้ารับราชการเป็นครูที่ ร. ร. โยธินบูรณะ ในระหว่างนี้ ไปเรียนวิชาธรรมกายที่วัดปากน้ำกับแม่ชีทองสุข สำแดงปั้น

พ.ศ. ๒๕๐๑ - ๒๕๐๙ ย้ายราชการมาเป็นครูที่ ร. ร. วัดบวรนิเวศ และสอบ ได้วุฒิประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม ( พ. ม.) และวุฒิการศึกษาบัณฑิต ( กศ.บ.) ตามลำดับ ระหว่างนี้ไปเรียนวิชาธรรมกายกับแม่ชีทองสุขที่วัดปากน้ำ อย่างสม่ำเสมอ

พ.ศ. ๒๕๐๙ - ๒๕๑๔ ย้ายสังกัดราชการจากครูมาเป็นศึกษาธิการ เริ่มรับราชการเป็นศึกษาธิการอำเภอ ที่อำเภอท่าใหม่ จ. จันทบุรี ระหว่างนี้เรียนวิชาธรรมกายด้วยตัวเอง เพราะห่างครูอาจารย์

พ.ศ. ๒๕๑๔- ๒๕๒๓ ย้ายราชการมาเป็นศึกษาธิการอำเภอป่าโมก จ. อ่างทอง ได้พบกับแม่ชีถนอม อาสไวย์ ( ศิษย์เอกของหลวงพ่อวัดปากน้ำ ได้เรียนวิชาธรรมกายกับแม่ชีถนอม และเป็นวิชาธรรมกายอย่างแท้จริงที่นี่ รวมทั้งได้เริ่มต้นเผยแพร่วิชาธรรมกาย โดยเป็นวิทยากรสอนในงานต่างๆ ของพระสงฆ์ในต่างจังหวัด ตามแต่จะเชิญมา

พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๒๔ เลื่อนตำแหน่งราชการเป็น ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด โดยมารับตำแหน่งที่ จ. ปทุมธานี

พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๒๕ ย้ายไปเป็นผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาครและได้เผยแพร่วิชาธรรมกายไว้ที่วัดเจษฎาราม โดยการสนับสนุนอย่างแข็งขันของท่านเจ้าคุณพระราชสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดฯ ในขณะนั้น

พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๓๘ ย้ายราชการมาเป็นผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ได้เป็นวิทยากรเผยแพร่วิชาธรรมกายให้แก่สถานศึกษาและวิทยาลัย และเป็นวิทยากร สอนผู้บริหารระดับต่างๆ รวมทั้งยังได้พิมพ์ตำราเกี่ยวกับวิชาธรรมกายเผยแพร่เป็น ธรรมทาน ตอบจนเกษียณราชการ นอกจากนี้ ยังได้ทำวิชาปราบมารตั้งแต่วัน เข้าพรรษาของปี พ.ศ. ๒๕๒๗ มาจนถึงทุกวันนี้

 
   
       
 
     
 
ติดต่อผู้จัดทำเวปไซต์ stopinstop@yahoo.com